• Caro vera infirma
  • Josefin och Florin
  • Bondepoeten
  • Föda
  • De blev våra mödrar
  • Syntax Error
  • Barndomshemmet

Filmproduktion

Filmverksamheten på Kulturenheten kan erbjuda teknikstöd, mindre ekonomiska stöd och ett kontaktnät samt vara en samtalspartner under produktionen. Detta gäller främst kort- och dokumentärfilm.

Vi ordnar även filmarbetarträffar, fortbildning och samarbete kring t.ex. regional lansering.

Kolla in våra aktuella samproduktioner!