Sök filmstöd

REGIONALT FILMSTÖD I UPPSALA LÄN

Filmverksamheten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja uppländska filmare i deras produktion av kort- och dokumentärfilm (upp till 58 min). Stödet kan erbjudas i form av ett teknikutlån från vår teknikpark, handledning, coachning och även finansiellt. Storlek och omfattning av stödet kan variera mellan olika filmprojekt. Filmverksamheten fördelar ekonomiskt stöd på totalt 100 000 kr/år. Vanligtvis är det ett tiotal projekt/år som får stöd.

Riktlinjer

För att få stöd måste även något av nedanstående tre kriterier uppfyllas:

- Produktionsbolaget/filmaren ska ha anknytning till länet och filmaren är bosatt och verksam i regionen. 
- Filmens innehåll har anknytning till länet: handlar om en person eller plats i Uppsala län.
- Filmen spelas in helt eller delvis i Uppsala län. 

Sökande ska ha relevant film- eller konstnärlig utbildning.
Stödet kan sökas för produktion av kort- och dokumentärfilm (upp till 58 min).
Sökande ska inneha F-skatt. 
Stödet får inte gå till inköp av teknik eller till dokumentation av projekt. 

Ansökan

Din ansökan (ansökningsblankett finns i högerspaleten för nerladdning, pdf.) skickas tillsammans med bilagorna nedan till filmkonsulenten per post eller via mail där samtliga dokument (PDF) är bifogade.

- Projektbeskrivning
- Synopsis
- Ev. Manus
- Tidsplan
- Budget
- CV och ev. arbetsprover
- Ev. bilder, moodboard, pilot

Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år och handläggningstiden är fyra veckor.

Sista ansökningsdag 2019:

- Första omgången: 18 januari
- Andra omgången: 17 maj
- Tredje omgången: 13 september

När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande per e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturenhetens webbplats.

Motprestation

Förse filmkonsulenten med pressmaterial i form av stillbilder och kort beskrivning av filmen. Löpande uppdatera filmkonsulenten om produktionens läge, mål och hinder. I filmens eftertext skall Kulturenheten omnämnas och/eller logotyp finnas. Avslutad film ska ha musikrättigheterna uppklarade. En DVD-kopia samt en högupplöst visningsfil av den färdiga filmen skall lämnas till filmkonsulenten som förbehåller sig rätten att visa filmen i den egna verksamheten samt spara filmen i filmverksamhetens arkiv. Att filmverksamheten på Kulturenheten får visa filmen vid den årliga regionala visningskvällen på Slottsbiografen i mars/april, och att filmskaparna är närvarande för att presentera filmen och svara på frågor.

 

Redovisning

Ifylld blankett för redovisning ska lämnas där ekonomi och rapport från projektets genomförande ska redovisas (blankett finns att ladda ner i högerspalten).
Om produktionen ändras avsevärt eller ställs in ska detta ske i dialog med filmkonsulenten, vilket kan innebära att bidraget eller delar av bidraget skall återbetalas.Filmaren ska presentera en tänkt distributionsplan för den färdiga filmen. Utförlig lista med namn på alla i teamet samt vilka som har anknytning till länet.