Talangutveckling

Filmare bakifrånVåra talangutbildningar UngFilmFramåt, Spektra och Pitch-kursen ger förutom en ren fortbildning även en möjlighet till nätverksbyggande med andra filmare och den professionella branschen i mälardalsregionen.

Kurserna arrangeras i olika konstellationer mellan filmresurscentrumen i Uppsala län, Stockholms län, Sörmland, Västmanland och Örebro län.

Läs mer om de olika kurserna
Spektra - talangutveckling
UngFilmFramåt - filmutbildning

Pitch-kurs