Ung Film Framåt 2019

affischUngFilmFramåt (UFF) är en filmutbildning och mötesplats för unga filmare i Sörmland, Uppland och Örebro län. Tre till fyra filmare från varje län erbjuds deltagande i kursen. Vid kurstillfällena föreläser professionella filmarbetare med erfarenheter från olika delar av branschen. Deltagarna kan även få handledning och stöd om de väljer att producera egna filmer under utbildningens gång.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som har gjort lite film innan - kanske på en medielinje eller på fritiden. Du vill satsa på film i framtiden och är nyfiken på att lära dig mer. Du brinner för film och känner att du vill lägga ner tid på denna utbildning. Kanske har du också ett kompisgäng som du gör film med.

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att unga filmare ska få lära sig mer om filmarbetets många och kreativa yrkesroller, och erbjuda möten mellan den unge entusiasten och den professionella filmarbetaren.
Vid möteshelgerna, som sker på en ny ort i något av de tre länen en gång i månaden under våren, möter vi professionella filmarbetare från våra respektive län som föreläsare och workshopledare.
Uttagning av deltagare sker i början av februari och själva kursen pågår mellan mars och maj.

Kostnad

Den enda insatsen för deltagaren är resor till kurstillfällena som varje månad sker på en ny ort någonstans i våra tre län, och att avsätta tid för föreläsningarna. Deltagandet är i övrigt avgiftsfritt. Under kursen bekostas mat, boende (för de som inte bor i det aktuella länet) samt föreläsare vid varje mötestillfälle av de regionala resurscentrumen.

Ansökan

Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare.
Du skickar en beskrivning av dig själv, dina filmintressen och eventuella filmer som inspirerar eller som du själv gjort tidigare. Har du en idé till film du utvecklar under våren (inget krav) så berätta även lite kort om den.

Sökande från Uppsala län sänder in sin ansökan till filmkonsulent Louise Bown senast 4 februari.

UngFilmFramåt schema 2019
(preliminära förläsningsteman)

13-14 april: Eskilstuna med tema ljud och ljus.
11-12 maj: Uppsala med tema klipp och foto (alternativt regi).

filmare bakifrån