Kultur i vården

Här kan du läsa om verksamheten Kultur i vården och de kulturprogram som vi anordnar för dig som är patient, närstående, personal eller besökare inom landstingets vård.

Friskfaktor och rättighet

Kultur ger ljusglimtar i tillvaron, skapar värdefulla möten och ger verktyg för reflektion. Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor, men också en mänsklig rättighet. Därför arbetar Kulturenheten för kulturens förekomst inom vården.

Kulturprogram inom vården

I samarbete med olika aktörer, anordnar Kulturenheten kulturprogram på flera platser inom Region Uppsalas vård. Till höger kan du ladda ner ett pdf-dokument med aktuella kulturprogram, samt övriga kulturerbjudanden för vården. Information om kulturevenemang på Akademiska sjukhuset finns även hos Sjukhusbiblioteket, se länk till höger.

Alla kulturprogram har fri entré och riktar sig till dig som är patient eller närstående, samt personal eller besökare, inom landstingets vård. Välkommen!

Aktuellt

Visor vid havet - AKO & Grosse

AKO och Grosse
Sångerskan Anna-Karin "ako" Oldeberg och musikern Anders "Grosse" Grotherus bjuder på varma och vågade visor med tema sjö och hav.
När och var?
Tisdag 28 novemberkl 15.00 Caféet Ing. 30, Akademiska sjukhuset
Torsdag 14 december kl 14.30 LAH, Lasarettet i Enköping
Torsdag 21 december kl 15.00 Vårdavdelning 85 B, Akademiska sjukhuset

Klassiska toner - Uppsala kammarsolister
uppsala kammarsolister

Uppsala Kammarsolister är en av landets främsta stråkensembler och intar en särställning i Sveriges musikliv. Ensemblen har en omfattande verksamhet och samarbetar ofta med intressanta gästmusiker. Slående är ensemblens stiltrogenhet, oavsett om den framför barock, klassisk, romantisk eller senare musik.
Uppsala Kammarsolister består av:
Bernt Lysell, violin, Erik Wahlgren, cello, Klara Hellgren, violin, Nils-Erik Sparf, violin, Susanne Magnusson, viola,

När och var?
Onsdag 6 december kl 15.00 Palliativt centrum, Uppsala
Torsdag 14 december kl 14.00 Sjukhusbiblioteket Ing. 10, Akademiska sjukhuset