Arkiv

Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor, men också en mänsklig rättighet. Därför arbetar Kulturenheten för kulturens förekomst inom vården.

I samarbete med olika aktörer, anordnar Kulturenheten kulturprogram på flera platser inom Region Uppsalas vård.

Till höger hittar du information om kulturprogram som genomförts inom kultur i vården de senaste åren. Kulturprogrammen finns beskrivna i pdf-dokument för vår och höst.