Kultur i vården i länets kommuner

Ett antal av länets kommuner har liknande kulturverksamhet som Region Uppsalas, inom sin vård och omsorg. För att få veta mer, kontakta ansvarig i respektive kommun via kontaktuppgifterna nedan.

Enköpings kommun
Sofia Lindstedt
Tfn:0171-62 51 27

Heby kommun
Anders Eklund
Tfn 0224-360 40

Håbo kommun
Sara Hallström
Tfn:0171-525 00

Tierps kommun
Martyna Olszowska
Tfn 0293- 21 83 26

Uppsala kommun
Karin Hedvall
Tfn 018- 727 17 20

Östhammars kommun
Peter Källman
Tfn 0173- 861 24

Älvkarleby kommun
Josefine Wessman
tel: 026-831 74