Kulturaktiviteter inom vården- försöksverksamhet

Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Kulturaktiviteter inom vården ska ses som en komplementär metod och resurs för rehabilitering och inte som ett forskningsprojekt.

Under hösten 2016 - våren 2017 deltar två vårdcentral i försöksverksamhet med kulturaktiviteter inom vården. Målgruppen är personer med utmattningssymptom eller smärtdiagnos. Deltagarna kommer, under tio veckor, få delta i olika kulturaktiviteter en gång i veckan.

Efter avslutat tid genomfördes uppföljning av docent Georg Drakos. Uppföljningen finns att ladda ner i högerspalten.