Kulturombud

Kultur och bildning samarbetar med ett nätverk av kulturombud inom Region Uppsala för att erbjuda kulturprogram för patienter, närstående, personal och besökare. Kring kulturprogram på Akademiska sjukhuset medverkar även Sjukhusbiblioteket, som samordnar kulturevenemang på sjukhuset.

Kulturombud arrangerar kulturprogram

Du som kulturombud arrangerar kulturprogram på plats på din vårdavdelning, samt förmedlar synpunkter och önskemål till Kultur och bildning kring vilka former av kulturprogram som ska erbjudas. Kulturprogrammen kostar ingenting för er avdelning/ verksamhet. Vem som helst i personalen på en vårdavdelning/ verksamhet inom Region Uppsala kan fungera som kulturombud, så länge närmaste chef godkänner det.

Vill du veta mer om uppgifter för kulturombud, läs i checklistan till höger. Läs också mer om Kultur i vården i pdf-dokumentet Info om Kiv till vården till höger.

Vill du bli kulturombud?

Vill du bli kulturombud och arrangera program på vårdavdelningen/ verksamheten där du arbetar? Kontakta Pia-Marit Ekström via kontaktuppgifter i högerspalten.

Ange gärna

  • vilken avdelning/verksamhet inom Region Uppsala det gäller,
  • hur många vårdplatser ni har eller antal patienter/brukare ni vanligtvis tar hand om,
  • om någon särskild sort av kulturprogram eller aktivitet skulle passa för era patienter,
  • om det finns något utrymme (matrum, allrum el. dyl) som kan användas för program/aktiviteter på plats.