Om Kultur i vården

Kultur och bildning tar fram och subventionerar kulturprogram inom Region Uppsalas vård samt ger bidrag till studieförbund som anordnar studiecirklar för Region Uppsalas patienter och brukare. Utgångspunkt är att alla har rätt till delaktighet i kulturlivet, samt att kultur främjar hälsa och bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal.

Kulturprogram för vården

Kultur och bildning tar fram ett antal kulturprogram för Region Uppsalas vård inför varje höst och vår. Det rör sig både om kulturprogram som turnerar mellan flera olika platser inom vården, eller som äger rum vid enstaka tillfällen. Platserna kan vara dagrum eller matrum på vårdavdelningar, väntrum, sjukhuscaféer eller sjukhusbibliotek. Det blir ett ganska intimt sammanhang, oftast med en liten publik.

Kulturprogrammen är kostnadsfria för Region Uppsalas vård. Målgrupper för verksamheten är patienter och närstående samt personal och besökare inom vården.

Samarbete

En variation i konstformer och genrer eftersträvas bland kulturprogrammen. Kultur och bildning samarbetar med regionala kulturinstitutioner/organisationer samt kulturombud inom vården för att ta fram programmen, men önskemål och programförslag tas emot från alla håll.

Kulturombuden arrangerar programmen på plats på sin vårdavdelning/ verksamhet. Kring kulturevenemang på Akademiska sjukhuset samarbetar Kultur och bildning även med Sjukhusbiblioteket.

Vill du veta mer?

Vill du bli kulturombud och arrangera program på vårdavdelningen/ verksamheten där du arbetar? Läs mer under Kulturombud i vänstermenyn, eller läs pdf-dokumentet Info om Kiv till vården i högerspalten.

Är du kulturarbetare och intresserad av att framträda inom vården? Läs pdf-dokumentet Info om Kiv till kulturarbetare i högerspalten.

Har du andra frågor om Kultur i vården? Tag kontakt med Pia-Marit Ekström som ansvarar för verksamheten. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.