Studiecirklar i vården

 

Studieförbundens verksamhet

Region Uppsalas patienter och brukare har möjlighet att delta i olika studiecirklar som kan anordnas särskilt för dessa grupper. Det kan röra sig om studiecirklar i språk, dans, matlagning, sång och musik, sömnad, data, konst och foto, teater, friluftsliv, med mera. Ta kontakt med studieförbunden för att ta reda på vilka studiecirklar som kan anordnas.

Studieförbunden är samlade i en intresseorganisation som heter Studieförbunden, se länk till höger.

Kontakt

ABF
Patrik Kjellin
tfn 018-18 47 15

NBV
Karin Hagman
tfn 018-69 63 05

SENSUS
Bodil Larsson Frånlund
Tel: 018-66 19 60

Studiefrämjandet
Lotta Johansson
tfn 018-19 46 27                                

Studieförbundet Vuxenskolan
Susan Gallone
tfn 018-10 23 76                                                                            

Anna-Maria Lundberg (SV Uppsala)
tfn 018-10 23 77