Utbildning om och med PlaymÄkers

Att arbeta med iPads inom äldreomsorgen

Äldre person tittar på i-pad med en yngre person

I Södertälje har man under flera år arbetat med ett projekt där ungdomar engageras för att besöka vård- och omsorgsboendes, korttidsboenden och dagverksamheter i Södertälje kommun. Med hjälp av iPad och internet, sång och musik involverar man och väcker äldres minnen runtom i äldreomsorgen. Syftet med PlaymÄkers är att skapa generationsmöten samt väcka minnen och aktivera sinnen med ny teknik och kultur som verktyg.

Dagen riktar sig till aktivitetsansvariga/kulturombud på äldreboenden, kultursekreterare, studieförbund och kulturpedagoger.

Datum: Onsdag 30 augusti kl 10-12

Lokal: Askholmen, Regionens Hus, Storgatan 27, Uppsala

Antal platser är begränsat och vi premierar representation från alla kommuner i länet.

För frågor och information kontakta:
Pia-Marit Ekström 018- 611 62 86 pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se

Anmälan

Fält märkta med stjärna (*) måste fyllas i. 

Förnamn*
Efternamn*
Titel
Arbetsplats/ Organisation*
E-post*
Telefon, mobiltelefon*
Eventuell specialkost
Eventuell övrig information vi kan behöva