Bokning av kulturbuss

1. Bokning ska ske senast 10 arbetsdagar innan resan är tänkt att äga rum.

2. Förskolan/ skolan/ fritidshemmet, nedan kallad beställaren, planerar själv sin resa enligt ordinarie tidtabell för UL, www.ul.se

3. Beställaren ska kontakta planerat besöksmål för att få klartecken om att de kan ta emot gruppen. Tala om planerad tidpunkt för besöket, antal besökare och planerad tid för återresa. Återkom sedan med definitivt besked till besöksmålet efter att resebokning skett med UL.

4. Beställaren besöker UL:s webbplats, www.ul.se/gruppresor för beställning av kulturbussresan. För frågor ring UL Kundtjänst på 0771-14 14 14 eller skicka e-post till gruppresor@ul.se

5.
När bokningen tagits emot av UL görs en bedömning om resan är möjlig på den aktuella turen och därefter kontaktar UL beställaren för att bekräfta om bokningen är godkänd eller inte. (OBS! UL kan i vissa fall behöva ta kontakt med Kultur och bildning för att få klartecken om att besöket anses som kulturresmål och därmed omfattas av erbjudandet.)

6. När allt är klart skickar UL gruppbiljetten i PDF-format via e-post till beställaren.

7. När beställaren har fått klartecken om kulturbussresa tar beställaren kontakt med besöksmålet för slutlig överenskommelse om besöket.