Lista över resmål, kulturbussar 2018

Listan finns att ladda ner som pdf-fil under Dokument till höger.

Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kultur och bildning och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, tfn 018-611 62 86, eller skicka e-post via länken till höger.

Resmål märkta med 1) : Gäller vid arrangemang av kommunala eller regionala kulturförvaltningar eller kulturinstitutioner. Vid ansökan om resa ska arrangemangets namn samt arrangör och kontaktuppgift anges.

Alla kommuner i länet

Bondgårdar

Hembygdsgårdar, arrangemang av hembygdsföreningar

Kommunala bibliotek

Kulturenheten dansverksamhet

Kulturenheten filmverksamhet

Kulturenheten konstverksamhet

Kyrkor, moskéer, katolska kyrkor och andra sakrala byggnader

Länsbibliotek Uppsalas verksamhet

Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet

Musik i Upplands verksamhet

Riksteatern Uppsala läns verksamhet

Skapande skolaaktiviteter arrangerade av länets kommuner

Upplandsleden, klassvandringar

Upplandsmuseets verksamhet

Upplandsstiftelsens aktiviteter i naturreservat, i Smultronställen i naturen och på Upplandsleden

Enköpings kommun

Enabygdens naturskoleverksamhet

Enköpings konsthall, Tullgatan 18, Enköping

Enköpings museum, Rådhusgatan 3, Enköping

Grönsöö slott

J.P. Johansson Museet, Tallbacksvägen 2, Enköping

Medborgarhuset Joar Blå, Ågatan 29, Enköping 1)

Sagabiograferna, Ågatan 29, Enköping

Gävle kommun

Folkteatern, Norra Rådmansgatan 23, Gävle

Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Konserthuset, Kungsbäcksvägen 22, Gävle

Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle

Sveriges Järnvägsmuseum, Rälsgatan 1, Gävle

Heby kommun

Folkets Hus Bio, Centralgatan 1, Heby

Gröna kunskapshuset, Naturskola, Tärnsjö

Möbelmuseet, Östervåla

Håbo kommun

Bio Borgen, Västerhagsvägen, Bålsta

Biskops Arnö (OBS! Bussen går ej ända fram.)

Fridegårdsmuseet – Statare och Hembygd, Övergrans kyrkby

Häggeby hembygds- och skolmuseum

Hälsoäventyret Håbo, Idrottsvägen 2, Bålsta

Skoklosters slott, inklusive Lugneborgen och soldattorpet

Vattunödens naturskola

Åbergs Museum, Kalmarvägen 10, Bålsta

Knivsta kommun

Blå Wingen biograf, Husby-Långhundra

Eda naturskola

Sala kommun

Aguélimuseet, Vasagatan 17, Sala

Sala Silvergruva, Dr Christinas väg, Sala

Tierps kommun

Hälsoäventyret i Tierp, Parkgatan 5, Tierp

Karlholmsbruk

Lövstabruk

Strömsbergs bruk

Söderfors bruk

Tierps Bio, Aspenskolan, Tierp

Tierps Naturskola

Tobo bruk

Ullfors bruk

Örbyhus slott, Örbyhus

Uppsala kommun

Alfvénsalen, Orphei Drängars plats, Uppsala 1)

Bennebols bruk, Knutby

Biograf Filmstaden, Västra Ågatan 16, Uppsala

Biograf Royal, Dragarbrunnsgatan 44, Uppsala

Biograf Spegeln, Västra Ågatan 18, Uppsala

Biotopia Skolparken, Vasagatan 4, Uppsala

Botaniska trädgården, Villavägen 8, Uppsala

Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26, Uppsala

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala

Den Lilla Teatern, S:t Persgatan 22, Uppsala

Disagården, Gamla Uppsala

Evolutionsmuseet Botanik, Norbyvägen 16, Uppsala

Evolutionsmuseet Paleontologi, Norbyvägen 22, Uppsala

Evolutionsmuseet Zoologi, Villavägen 9, Uppsala

Fredens Hus, Uppsala slott ing. A2, Uppsala

Fyrisbiografen, S:t Olofsgatan 10, Uppsala

Galleri 1, Sysslomansgatan 1, Uppsala

Galleri Linné, Svartbäcksgatan 22, Uppsala

Galleri Strömbom, Skolgatan 41, Uppsala

Gamla Uppsala kungshögar, Gamla Uppsala

Gamla Uppsala Museum, Disavägen, Uppsala

Gottsunda Dans och Teater, Gottsunda Centrum, Uppsala

Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala 1)

Hälsoäventyret i Uppsala, Svartbäcksgatan 10, Uppsala

Lennakatten, Upsala-Lenna Jernväg, Stationsgatan, Uppsala

Linnémuseet, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Linnés Hammarby, utanför Uppsala

Linnéstigarna: Gottsunda, Jumkil, Vaksala, Danmark, Ultuna, Håga, Gamla Uppsala, Husby

Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

Pelle Svanslöslekpark, Carolinaparken

Pelle Svanslös vandringar, utgår från Domkyrkoplan

Psykiatrihistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 10, Uppsala

Pumphuset, Munkgatan 2, Uppsala

Reginateatern, Trädgårdsgatan 6, Uppsala

Sci-Fest (vetenskapsfestival för unga, Uppsala Universitet), Uppsala

Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala 1)

Stavby bio, Stavby

Teater Blanca, Österplan 1, Uppsala

Tornet Produktion, Almunge

Universitetsaulan, Uppsala 1)

Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala

Uppsala högar (se Gamla Uppsala kungshögar)

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Uppsala konstmuseum, Uppsala slott ing. E, Uppsala

Uppsala Naturskola (Hammarskog), Uppsala

Uppsala slott, visningar bedrivna av Uppsala konstmuseum

Uppsala stadsteater (inkl Teatergalleriet), Kungsgatan 53, Uppsala

Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1, Uppsala

Vasaborgen, Uppsala slott, Kung Jans port

Wik (park, slott och folkhögskola)

Ångströmslaboratoriet, Uppsala

Västerås kommun

Västerås konserthus

Västerås konstmuseum

Västerås länsmuseum

Älvkarleby kommun

Bio Rio, Gävlevägen 24, Skutskär

Flottarkojan i Marma (flottningsmuseum)

Folkets hus, Gävlegatan 24, Skutskär 1)

Stig Dagerman-rummet, Laxön, Älvkarleby

Älvkarleö bruk

Östhammars kommun

Biografteatern Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar

Dannemora gruvor

Forsmarks bruk, Forsmark

Gimo bruk, Gimo

Hargs järnbod, Harg

Hälsoäventyret i Östhammar, Fabriksgatan 7, Östhammar

Knutmassomuseet i Gimo, Bruksgatan 6

Natur & Teknikskolan i Östhammar

Österby bruk