Kulturting 2017: Samtid & framtid

Kom och träffa andra som arbetar med kultur på kommunal eller regional nivå; politiker såväl som tjänstemän. Knyt nya Kulturting 2017 i Uppsalakontakter, ta del av aktuell forskning, få inspiration. Dessutom bjuder vi förstås på högklassiga kulturupplevelser!

Kulturting 2017 lyfter frågeställningar om samverkan och utveckling i en föränderlig tid. Tillsammans undersöker vi frågor som:

  • Hur kan samverkan inom kulturområdet stärkas? Vilka goda erfarenheter finns redan, och hur tar vi tillvara dem?
  • Hur kan kulturen (och kulturskaparna) stärkas och utvecklas av att ingå i större sammanhang?
  • Hur hanterar vi förändring, och hur rustar vi bäst våra organisationer för förändring?


När? 8-9 mars 2017 (lunch till lunch)

Var? Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Uppsala

Till program och anmälan

Och du, följ oss gärna på Kulturtingets facebooksida https://www.facebook.com/kulturting

 Har du frågor? Hör av dig till Lisa Ångman, projektledare, på telefon 070-618 66 24 eller mejl lisa.angman@regionuppsala.se

Vad är Kulturting?

Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang och en kreativ mötesplats för politiker och tjänstemän. Kulturtinget har under åren utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella frågor rörande kultur och kulturpolitik. Kulturtinget är ett samarbete mellan Region Örebro län, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Uppsala och Region Gävleborg.