Publicerat

Här hittar du rapporter och andra skrifter från Länsbibliotek Uppsala.

 

2017

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – Slutrapport
Ola Pilerot & Frances Hultgren Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 2017. Läs som pdf

Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen litteratur i Uppsala län (2017) Författare: Pamela Schultz Nybacka. Läs som pdf

2016

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar (2016) En delrapport. Författare:Ola Pilerot & Frances Hultgren Läs som pdf

Författares villkor i Uppsala län - ett kunskapsunderlag. (2016) Författare: Marie-Louise Riton. Med efterord av Pamela Schultz Nybacka. Läs som pdf.

Skapa rum i rummet -  En utvärdering av omflyttning av vuxenmedier på Håbo bibliotek. (2016) Författare: Lisa Eriksson. Läs som pdf

Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet. (2016) Författare Ulrika Danielsson. Läs som pdf.

2015

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län. En studie genomförd i november och december 2014. Författare: Ulla Hjorton. Läs som pdf.

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015–2017. Antagen av Kulturnämnden, Landstinget i Uppsala län, i april 2015. Läs som pdf.

Skaparbibblan av Lo Claesson, Eleonor Grenholm, Ann Östman, utgiven av: BTJ Förlag

 2014

Kapprumsbibliotek och bokklubb på fritidsklubb. En utvärdering. Författare: Lisa Eriksson. Läs som pdf.

2011

Litteraturhus. Rum för läskonster. Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red: Solveig Hedenström och Lena Lundgren. Läs som pdf.

2010

Läskonster. Nya former för lässtimulans. Slutrapport från projektet Läskonster. Författare: Solveig Hedenström, Annika Holmén och Lena Lundgren. Läs som pdf.

Vi ger också ut ett biblioteksmagasin som du hittar under fliken Upplysningen.