Kalendarium

2017

14-17 augusti Unga Skrivare 2017. Plats: Wik.  Läs mer här

31 augusti-1 september Mötesplats för läskonster. Plats: Wik. Läs mer här!

12 september. Release av projektet Dansa en bok! Plats: Vasasalen, Uppsala konstmuseum. När: kl. 14.00-16.00. Läs mer här.

19 september Utbildningsdag om tillgängliga medier inom projektet Alla kan läsa - och hör sen! Plats: Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek. Mer info och anmälan här

9 oktober Bli bättre på bemötande: Lågaffektivt bemötande - hur kan vi med vårt förhållningssätt göra kulturen tillgänglig för fler? Plats: Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek. Läs mer här

24 oktober Språknätets studiedag. Tid: 13.00-16.30. Plats: Missionskyrkan, Uppsala. Mer info kommer!

24-26 oktober Utbildning i Shared reading, mer info kommer.

16 november Lärtillfälle runt bokcirklar. Uppsala. Heldag. Mer info kommer!

16-17 november Studieresa till Daisykonferensen inom projektet Alla kan läsa - och hör sen!

5 december Uppsamlande tillfälle inom projektet Alla kan läsa - och hör sen!