Mentorskapsprogram för författare i Uppsala län

Ansök via formuläret nedan

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län. Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att stödja och utveckla, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Från innevarande och tidigare omgångar står det klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. Programmet är snarare process- än målinriktat, och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Hösten 2018 fortsätter mentorskapsprogrammet, med de fyra par mentorer och adepter som matchats ihop i juni 2018. Info om vilka som hittills deltagit finns i vänsterkolumnen.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Upplägg

Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningar tas nu emot inför våren 2019 och matchningar mentorer–adepter görs i december 2018 av Regionbibliotek Uppsala. Introduktionsträff och programstart i januari/februari 2019. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under hösten, därefter matchas nya par ihop.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansök nedan, och tipsa gärna intresserade!

Stefan Eurenius
Länsbibliotek Uppsala

Ansökan

Mentor/adept
Inriktning på ditt skrivande (flera val möjliga)

Ev. medlemskap i organisationer på området