Länskulturskaparen

Länskulturskaparen

Förstudie pågår

Kultur och bildning gör en förstudie om funktionen länskulturskapare med stöd från Vinnova och FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet.

Varifrån kommer initiativet?

Uppsala län består av flera mindre kommuner och en stor del landsbygd. Det finns behov av att samordna kompetenser och att arbeta över kommungränserna för att utveckla och testa nya metoder för utvecklingsarbete. I Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 föreslås funktionen Länskulturskapare som ett sätt att möta de behoven.

Vad är en länskulturskapare?

Exakt vad funktionen länskulturskapare är vet vi inte än - det är det vi ska ta reda på i den här förstudien.

Utgångspunkten är att professionella kulturskapare från olika konstområden kan bidra med värdefull estetisk kunskap och konstnärlig kompetens i kommunal, regional och privat verksamhet. Länskulturskaparen arbetar utifrån sin konstnärliga kompetens med aktuella frågeställningar i- och med en verksamhet under en begränsad tidsperiod. Både deltagande professionella kulturskapare och deltagande verksamheter är med i en slags stafettlösning.

Hur undersöker vi det här?

Projektet ska kartlägga liknande satsningar och undersöka kommunala, regionala och privata verksamheters förutsättningar och behov tillsammans med professionella kulturskapare inom olika konstarter. Målet med projektet är att ta fram förslag på en modell för hur den här funktionen skulle kunna se ut och en plan för genomförande, inklusive finansiering.

Slutseminarium hösten 2016

Förstudien kommer presenteras på ett slutseminarium 21 september 2016, i Uppsala.

Skicka en intresseanmälan!

Blir du nyfiken och vill vara med och bidra?

Kontakta projektledare Giulia Ray