• Storbrunn Östhammar
  • Makeybananer
  • Biblioteksmugg
  • Skutskär
  • Bild med många språk

Regionbibliotek Uppsala

Välkommen till Regionbibliotek Uppsalas webbplats! Här hittar du information om aktuella utbildningsdagar, nätverksträffar och projekt. På webbplatsen finns också material för nedladdning: metodhandledningar, publicerade rapporter och utvärderingar samt våra nyhetsbrev i webb- och pdf-format.

Den 1 januari 2018 bytte Länsbibliotek Uppsala namn till Regionbibliotek Uppsala - en förändring i linje med hur verksamheten benämns nationellt. Det harmonierar också med namnbytet till Region Uppsala som Landstinget i Uppsala län gjorde vid årsskiftet 2016/2017.

Regionbibliotek Uppsala har till uppgift att stödja folkbiblioteken och bidra till deras samverkan och utveckling i Uppsala län. Vi omvärldsbevakar, debatterar och förmedlar i många kanaler. Du hittar oss också på Facebook. Följ oss gärna där!

Väl mött både på nätet och ”live”.