• Storbrunn Östhammar
  • Makeybananer
  • Biblioteksmugg
  • Skutskär
  • Bild med många språk

Regionbibliotek Uppsala

Regionbibliotek Uppsala har till uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Uppsala län. Vi anordnar olika slags utbildningstillfällen, initierar och samordnar projekt, omvärldsbevakar och skapar nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Den 1 januari 2018 bytte Länsbibliotek Uppsala namn till Regionbibliotek Uppsala - en förändring i linje med hur verksamheten benämns nationellt. Det harmonierar också med namnbytet till Region Uppsala som Landstinget i Uppsala län gjorde vid årsskiftet 2016/2017.

Här på webbplatsen hittar du information om utbildningsdagar, nätverksträffar och projekt. Det finns också material för nedladdning: metodhandledningar, publicerade rapporter och utvärderingar samt våra nyhetsbrev i webb- och pdf-format.

Följ oss gärna på Facebook.