Metodutveckling

Här hittar du metodhandledning och taxonomier inom olika områden.

 

TTT-Observationer
Läs om Observationsmetoden: Läs som pdf
Här hittar du TTT-mallen: Läs som pdf
Definitioner för aktiviteter och kategorier
: Läs som pdf
Vill du läsa mer om TTT-observationer, metoden och resultatet? Här finns studien Från Kalix till Ystad - observationer på folkbibliotek. Läs studien här

Ett steg till. Metodbok för biblioteksutveckling
Tvinning
, s. 8. Författare: Anna-Stina Axelsson
Studiebesök
, s. 13. Författare: Lotta Aleman
Tidskriftsklubben, s.16. Författare: Malin Ögland
Pedagogiska bord
, s. 19. Författare: Länsbibliotek Dalarna
Processkartläggning
s. 21. Författare: Kerstin Olsson
Fokusgrupper s. 26. Författare: Lena Lundgren
Observation
, s. 34. Författare: Solveig Hedenström
Kollegial observation
, s. 41. Författare: Anna-Stina Axelsson
Läs  en elektronisk upplaga av boken.

Förslag till taxonomi gällande bibliotekens redaktionella arbete med bibliotekswebben. Läs som pdf.

Sektorsövergripande samarbete/samverkan kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling i Uppsala län. En taxonomi. Läs som pdf.

Så här kan du använda språkväskan. Författare: Språknätet. Läs som pdf.