Biblioteksmagasinet Upplysningen

Bild på uppslag och omslag av biblioteksmagasinet Upplysningen
Foto: Charlotte Björck

Länsbibliotek Uppsala ger ut ett biblioteksmagasin. Här bevakar vi aktuella biblioteksfrågor, lyfter spännande biblioteksverksamhet inom och utom länet, och låter olika röster höras. Magasinet skickas gratis till alla biblioteksmedarbetare i Uppsala län, till kulturpolitiker och andra beslutsfattare samt till läns- och regionbibliotek i övriga landet. I arkivet här intill kan du läsa tidigare nummer.