Kalendarium

Hösten 2019 

Ledarutbildning inom Shared Reading
När: 5-7 november 2019
Var: Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.
Mer information

Studiecirkel: biblioteksverksamhet för och med unga 
När
: 13 november. (Första träffen av fyra) 
Var: Regionens Hus, Storgatan 27, Uppsala. 
Mer information och anmälan.

Nätverksträff inom Nätverket för tillgänglighet
När: 21 november kl. 9.30 - 13.00
Var: Heby bibliotek, Kyrkogatan 2, Heby
Information skickad till kontaktpersoner och chefer.

Våren 2020

Fortbildningsdag: Bli bättre på bemötande
När: 16 mars, eftermiddag
Var: Uppsala
Tema: personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Samarrangemang mellan Kultur och bildning, Region Uppsala och Bibliotek Uppsala, Uppsala kommun. Mer information kommer.

Nätverksträff: bibliotekspersonal som arbetar med barn och unga
När: Torsdag 2 april, eftermiddag
Var: Östhammars stadsbibliotek.
Mer information kommer.