Kalendarium

2018

15 mars kl. 09.00-16.00 Lärtillfälle om nationella minoriteter - och hur vi kan jobba med minoritetsfrågor på bibliotek. Plats: Clarion Hotell Gillet, Uppsala. Mer info och anmälan.

11 april kl. 09.00-12.00 Nätverksträff för barn- och ungdomsbibliotekarier. Plats: Sal K1, Uppsala Konsert & Kongress. Mer info och anmälan

24 april Studieresa till Sundsvall stadsbiblioteks Digidel-center. Inbjudan distribueras via bibliotekscheferna. För mer information: Eleonor Grenholm

26 april kl. 09.00-16.30 FOKUS UNGA: Konferens om att arbeta med unga på bibliotek. Plats: Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek. Mer info och anmälan

31 maj, halvdag/förmiddag. MötUpp! Kollegialt samtal om stök på bibliotek. Mer info kommer senare.