• Storbrunn Östhammar
  • Storbrunn Östhammar
  • Skutskär
  • Bild med många språk
  • Makeybananer

Regionbibliotek Uppsala

Regionbiblioteket har till uppgift att stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Uppsala län, så att alla invånare får en jämlik tillgång till biblioteksservice. Regionbiblioteket är alltså inget fysiskt bibliotek utan en stödfunktion. Till våra uppgifter hör bland annat att:

  • Bedriva kompetens- och verksamhetsutveckling genom fortbildning för länets bibliotekspersonal.
  • Initiera projekt och stimulera till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
  • Samarbeta med andra regionala institutioner och bygga nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Följ oss gärna på Facebook. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av oss som jobbar här på regionbiblioteket. Du hittar e-postadresser och telefonnummer under fliken Personal.