• Storbrunn Östhammar
  • Storbrunn Östhammar
  • Skutskär
  • Bild med många språk
  • Makeybananer

Om Regionbibliotek Uppsala

Regionbiblioteket har till uppgift att stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Uppsala län, så att alla invånare får en jämlik tillgång till biblioteksservice. Regionbiblioteket är alltså inget fysiskt bibliotek utan en stöd- och utvecklingsfunktion. Till våra uppgifter hör bland annat att:

  • Bedriva kompetens- och verksamhetsutveckling genom fortbildning för länets bibliotekspersonal.
  • Initiera projekt och stimulera till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
  • Samarbeta med andra regionala institutioner och bygga nätverk på lokal, regional och nationell nivå.


Den 1 januari 2018 bytte Länsbibliotek Uppsala namn till Regionbibliotek Uppsala - en förändring i linje med hur verksamheten benämns nationellt. Det harmonierar också med namnbytet till Region Uppsala som Landstinget i Uppsala län gjorde vid årsskiftet 2016/2017.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Följ oss gärna på Facebook. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av oss som jobbar här på regionbiblioteket. Du hittar e-postadresser och telefonnummer under fliken Kontakt.