• Storbrunn Östhammar
  • Storbrunn Östhammar
  • Skutskär
  • Bild med många språk
  • Makeybananer

Om Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala har till uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Uppsala län. Verksamheten ingår i enheten Kulturutveckling, som är en del av Region Uppsala. I uppdraget ingår även att bedriva litteraturfrämjande verksamhet.

Folkbibliotekens förutsättningar och behov är en viktig utgångspunkt i vårt arbete och vi strävar därför efter att ha en strukturerad och kontinuerlig dialog med de kommunala biblioteksorganisationerna i länet.

Utifrån vårt uppdrag arbetar vi bland annat med:

  • Att anordna lärtillfällen, utbildningsdagar och nätverksträffar för länets folkbibliotekspersonal och på andra sätt främja lärande och kompetensutveckling i arbetsgrupper och i biblioteksorganisationer i stort.
  • Metoder och arbetssätt som bidrar till kvalitet och verksamhetsutveckling.
  • Omvärldsbevakning med relevans för biblioteksområdet som ett stöd såväl för folkbibliotekens som vår egen verksamhetsutveckling.
  • Att medverka till en ökad interaktion mellan forskning och praktik inom biblioteksfältet.
  • Att leda, samordna och delta i projekt och satsningar.
  • Att initiera och främja samverkan.

 

Hur kan vi stödja dig och ditt bibliotek? Välkommen att kontakta oss med frågor, förslag och synpunkter.

Följ oss och vår omvärldsbevakning på Facebook och genom att prenumerera på våra nyhetsbrev.