Dansa en bok

Dansa en bok är en metod där dans och musik stimulerar till läs- och språkinlärning och eget skapande. Till metoden finns en handledning och specialkomponerad musik.

Dansa en bok kan användas av alla som arbetar med barn i åldrarna fyra till sju år - lärare i förskola och skola, bibliotekspersonal, danslärare och andra. Genom att kombinera olika konstformer kan läsinlärning och läsning bli lustfylld på ett annorlunda sätt. Metoden grundar sig på fritt skapande utifrån valfri bilderbok!

Metoden och handledningen är enkel att använda och stimulerar barnen att vara medskapande. Koreograf Sophia Färlin-Månsson har utformat metodhandledningen och musikern Peter Lagergren har specialkomponerat musiken. Materialet till Dansa en bok finns att ladda ner från regionuppsala.se/dansaenbok och kan användas fritt under förutsättning att Regionbibliotek Uppsala och Kulturenheten vid Region Uppsala anges som upphovsman.

Läs mer & ladda ner

 

Mer information om metoden, metodhandledning, musik och filmer hittar du på:

www.regionuppsala.se/dansaenbok

 

 


Dansa en bok startade som ett projekt och har tagits fram av Regionbibliotek Uppsala och Kulturenheten, Region Uppsala, med stöd av Statens kulturråd.