Ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro utvecklade under 2018 ett självskattningstest kring digitala kompetenser. Detta har sedan använts som en av det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Totalt 2018-28 augusti 2019 har testet besvarats 4416 gånger och har utgjort basen för många samtal på bibliotek runt om i landet kring kompetensbehov och prioriteringar.

Testet har nu inkorporets i lärplattformen Digiteket, bibliotekspersonalens digitala plats för lärande. Genom att göra självskattningstestet på Digiteket får du också förslag på lämpliga kurser utifrån din egen kompetens. Vi ses där!