Alla kan läsa och hör sen!

Tillgänglighetsprojektet Alla kan läsa och hör sen! pågick under perioden 1 februari 2017 till 31 december 2018. De regionala bibliototeksverksamheterna i Dalarna, Gävleborg och Uppsala samverkade med syfte att öka kunskapen om tillgängliga medier inklusive taltidningar och att integrera arbetet med dessa i folkbibliotekens verksamheter inom respektive län.

Projektet finansierades av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Projektägare var Länsbibliotek Dalarna och du kan läsa mer om projektet på deras webbplats.