Logotyp Unga skrivare

Unga skrivare är ett skrivarläger för ungdomar mellan 16-19 år som bor i Uppsala län. Lägret anordnas varje sommar på Wiks slott och folkhögskola.  

Under fyra dagar får deltagarna skriva, prata om skrivande och läsa texter tillsammans med en författare och en skrivlärare från Wiks folkhögskola.

Skrivarlägret är gratis - boende, mat, fika och skrivhandledning ingår.

Unga skrivare 2019 hålls den 12-15 augusti. Affisch för årets läger (PDF). 

Medverkande författare är Klara Krantz, som skrivit böckerna Ge mig arsenik (2013) och Under odjurspälsen (2017).
Läs mer om  Klara Krantz på Alfabeta Bokförlags webbplats.

Ansökan Unga skrivare 2019

Ansökan är stängd.  

Begränsat antal platser: 15 st. 
Urval görs med hänsyn till en jämn fördelning i länet och utifrån de motiveringar som bifogas.  

Så behandlar Region Uppsala dina personuppgifter vid konferenser och andra möten

I samband med att du ansöker till Unga skrivare samlar Region Uppsala in och behandlar de personuppgifter som du väljer att lämna till oss vid ansökan. Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna administrera ditt deltagande samt i uppföljningssyfte. Den rättsliga grunden för administrationen av ansökan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med ansökan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Om du väljer att lämna uppgifter om till exempel kostpreferenser och tillgänglighetsanpassningar behöver du samtycka till vår hantering av dessa i ansökningsformuläret. Då blir den rättsliga grunden samtycke.

Varför?

Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att kunna administrera alla delar av lägret inklusive måltiderna. Region Uppsala använder också deltagarnas namn och e-postadresser för att kunna skicka ut eventuella enkäter i utvärderingssyfte och inbjudningar till uppföljande arrangemang.

Läs mer

Läs mer om hur Region Uppsala behandlar dina personuppgifter.