Sjukhusbiblioteket

Sedan 1 januari 2017 är Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset en del av regionbiblioteket.

Sjukhusbiblioteket riktar sig till patienter, närstående och sjukhusets personal. Det finns bibliotek vid ingång 10 och på barnsjukhuset och vissa vårdavdelningar får besök av en bibliotekarie med bokvagn en gång i veckan.

Mera om sjukhusbiblioteket hittar du på www.akademiska.se/sjukhusbiblioteket