Foldern Ett barn – flera språk

Foldern "Ett barn – flera språk" har översatts till sju språk. Den är skriven av Monica Westerlund, logoped och författare till ABC-dropparna. Du hittar den både på http://www.rikshandboken.se/ och också här nedan. Foldern är tänkt att användas i arbetet med familjer som har annat hemspråk än svenska.

Länkar till foldern på olika språk (pdf)Bild på omslaget till foldern Ett barn – flera språk

 
Folder på arabiska

Folder på engelska

Folder på farsi

Folder på kurmanji

Folder på somaliska

Folder på sorani

Folder på svenska

Folder på thai