Andra bidragsgivare

Nedan följer tips på andra bidragsgivare inom kulturområdet.

  • De olika kommunerna i Uppsala län har ofta egna bidrag och stipendier på kulturområdet. En sammanställning av kommunernas kulturstipendier och priser hittar du under Dokument. Kontakta respektive kommun för att få veta mer:

Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

 

  • Statens kulturråd ger bidrag bland annat till scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bild och form, museer, utställningar, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur: www.kulturradet.se

 

  • Musikverket ger ekonomiskt stöd till musikprojekt och samverkan med det fria musiklivet: www.musikverket.se  

 

  • Sveriges Författarfond fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker: www.svff.se/

 

  • Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till professionellt verksamma konstnärer inom olika konstområden: www.konstnarsnamnden.se/

 

 

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger bidrag till olika former av ungdomsprojekt: www.mucf.se

 

  • Allmänna arvsfonden stödjer projekt med målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning: www.arvsfonden.se

 

  • Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer, såväl i Sverige som internationellt, inom bland annat kultur. postkodstiftelsen.se/sok-stod/