Region Uppsalas kulturstipendier för unga

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom områdena litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2018 har utsetts

Stipendier på sammanlagt 50 000 kr (5 000 kr per stipendium) delas ut till:

Konst- Ellinor Segersten, Uppsala
Konst- Ruholah Moradi, Enköping
Dans- Alexandra Rojas Nordqvist, Enköping
Film- Ville Thorburn Fontell, Enköping
Litteratur- Amanda Bravo, Uppsala
Litteratur- Hanna Evaldsson, Uppsala
Musik- Axel Rosén, Uppsala
Musik- Jael Caselunghe, Uppsala
Musik- Wendela Winquist, Uppsala
Teater- Amanda Engström, Enköping