Region Uppsalas kulturstipendier för unga

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom områdena litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2017 har utsetts

Stipendier på sammanlagt 30 000 kr (5 000 kr per stipendium) delas ut till:

Dans: Li v Löthman Ybo, Uppsala
Dans: Joyce Eriksson och Moa Lindgren, Tierp
Teater: Teater Crew, Tierp
Litteratur: Alva Spångberg, Uppsala
Bildkonst: Gustav Ekberg, Uppsala
Musik: Miranda Nordqvist, Uppsala
Musik: Hugo Hedstrand, Uppsala
Film: Jonna Linnér, Uppsala