Mottagare av konstnärligt utvecklingsstöd

Det är i hård konkurrens som mottagarna av Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd får sina stipendium. Många söker - få är utvalda. Region Uppsala (f.d. Landstinget i Uppsala län) är stolta över att här presentera de konstnärliga yrkesutövare inom flera olika konstområden som tidigare mottagit det ekonomiska stödet.

Ett utvecklingsstöd på 100 000 kr/år i två år

Ett stöd på 100 000 kr per år under två års tid kan innebära att den ekonomiska pressen minskar och att mottagaren kan koncentrera sig på att utvecklas inom sin konstart under en tid. En person per år utnämns till mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd. 

Första gången stödet delades ut var år 2003 och det var då treårigt. Urvalet sker genom en sakkunnigkommité som sitter i fyra år och därefter ersätts av nya sakkunniga för att olika röster ska komma till tals i urvalsprocessen. Det slutliga beslutet tas sedan av Region Uppsalas kulturnämnd.

Klicka på namnen i vänsterspalten för att läsa mer om varje mottagare.

Se filmen Konstnärligt utvecklingsstöd från Landstinget i Uppsala län 2003-2012 nedan!

Filmen är gjord av Andreas Gejke och Roland Persson Skaparkraft Film & Musikproduktion på uppdrag av Kultur och bildning. Den gjordes med anledning av 10-årsjubileet för landstingets konstnärliga utvecklingsstöd 2012. Du kan även se filmen på youtube.com/uppkulturen