För föreningar

 sammanträde

Att möta mångfald

- en dag om mångfald och jämlikhet ur ett arrangörsperspektiv
Lördag den 1 september 2018, kl 10.00 – 16.40
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

 Preliminärt program:

10.00 Kaffe och registrering

10.20 Hej och välkommen!

Bild på Stefan Jonsson, Linköpings universitet

10.30 Språkets och kulturens betydelse för den egna identiteten och samhället.
Om detta samt om migrationsströmmarna i historien föreläser
Stefan Jonsson, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i etnicitet vid REMESO vid Linköpings universitet

11.30 Paus

Bild på Lennart Rhodin

11.40 Nationella minoriteter, vilka är de och vad säger lagen?
Lennart Rohdin, statlig utredare

12.20 Lunch – på egen hand

13.30 Att verka som skådespelare med minoritetsbakgrund - panelsamtal
Kimmo Tetri – skådespelare och festivalarrangör med sverigefinsk bakgrund möter
Helen Al-Janabi, skådespelare i Arabiska Teatern
Samtalsledare: Ulf Thörn, teaterkonsulent Riksteatern Östergötland

14.00 Varför en strategi för jämlikhet och mångfald?
Yamam Al-Zubaidi, Riksteatern

14.30 Kaffe och kaka

14.50 Hur förstärker vi arbetet med mångfald och jämlikhet?
Deltagarna arbetar gruppvis med att ta fram två – tre konkreta åtgärder som är praktiskt genomförbara på hemmaplan

16.15 Kort redovisning från grupperna

16.30 Sammanfattning av dagen och avslut

Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt och länk till anmälan hittar du här
Här lägger vi också upp eventuella ändringar i programmet.
Sista anmälningsdag är den 15 augusti!
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta
teaterkonsulent Ulf Thörn ulf.thorn@riksteatern.se eller
teaterkonsulent Anneli Olsson anneli.olsson@regionuppsala.se

Arrangörer:
Riksteatern Stockholms län, Riksteatern Sörmlands län, Riksteatern Uppsala län/Kulturenheten Region Uppsala  och Riksteaterns Östergötlands län i samarbete med Riksteatern, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt och ABF Stockholm.