Insyn och rättigheter

Du vet väl om att du som bor i Uppsala län har rätt till insyn?

Du kan till exempel ta del av allmänna handlingar, som finns i våra diarier. Eller se hur vi använder skattepengarna, eller läsa arkiverade handlingar från vårt arkiv. Du kan läsa om de policyer som styr vårt arbete och om hur vi arbetar med minoritetsspråket finska.