Hur kan diariet användas?

Webbdiariet ger allmänhet och media möjlighet till insyn i Region Uppsalas arbete och ökad möjlighet att följa handläggningen av ett ärende. Webbdiariet är en kopia av det fullständiga diariet vad gäller uppgift om diarienummer, ärenderubrik, rubrik på handling/händelse i ett ärende, handläggare samt datum för registrering.

Ärendena är listade i fallande datumordning – det senast registrerade ärendet ligger först i förteckningen. Möjlighet finns också att fritextsöka.

Inga handlingar är tillgängliga direkt via webbdiariet. Du kan begära att få en allmän handling utlämnad genom att använda det formulär som finns i anslutning till respektive ärende.