Våra pengar - årsredovisning

Så här används pengarna

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. 

Det vilar ett stort ansvar på politiker, chefer och medarbetare att gemensamt använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt.

De största kostnaderna är kostnader för personal, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 

Här hittar du även våra årsredovisningar.