Ordboken

Här bygger vi en ordbok som förklarar ord och begrepp som används i Region Uppsala, men som kan vara svåra att förstå.

Har du läst ett svårt ord som inte finns förklarat? Skicka ordet till oss med e-posten! Adressen hittar du i spalten till höger.

 

Egenvård
Ibland bedömer legitimerad personal i hälso- och sjukvården (till exempel läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster) att en patient kan ge sig själv hälso- och sjukvård. Detta kallas egenvård. Om patienten inte själv hade kunnat utföra vården, skulle den utföras av legitimerad personal.

E-frikort
E är en förkortning för ”elektroniskt”. Det betyder att e-frikortet bara syns i en dator. Du kan alltså inte ta i det eller ha det i plånboken.

Geriatrik
Sjukdomar i ålderdomen.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. För att bedriva hälso- och sjukvård krävs det personal med utbildning inom hälso- och sjukvård, eller personal som samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonal.

Ledamot
Medlem av en grupp som ofta har rätt att fatta beslut.

Life Science
Livsvetenskap

Närvård
Närvård är ett samlingsbegrepp för hälso- och sjukvårdsarbete och social omsorg som kommunerna och landstinget i Uppsala län gör tillsammans.

Palliativ vård
Vård i livets slutskede.

Slutenvård
Slutenvård är sådan hälso- och sjukvård som ges till patienter som är inlagda på sjukhus.

Vårdval
Vårdval innebär att patienter har rätt att välja mellan olika vårdgivare. Det kan vara vård som ges av Region Uppsala eller vård som ges av privata företag som Region Uppsala har avtal med. Region Uppsala betalar till den vårdgivare som patienten väljer.

Öppenvård
Öppenvård kallas hälso- och sjukvården som ges på till exempel vårdcentralen eller på en mottagning på ett sjukhus. Öppenvård ges däremot inte till patienter som är inlagda på sjukhus.