Policyer

Arbetsmilö

Policy för hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Finanspolicy

Jämställdhet och likabehandling

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan (pdf öppnas i nytt fönster)

Kommunikation

Kommunikationspolicy

Miljö

Miljöpolicy

Hälso och sjukvård

Patientsäkerhets strategi (pdf öppnas i nytt fönster)
Policy för att förverkliga barnets rättigheter (pdf öppnas i nytt fönster)

Säkerhet och försäkringar

Säkerhetspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)

Upphandling

Upphandlingspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)
Riktlinjer för upphandling (pdf öppnas i nytt fönster)