Policyer

Arbetsmilö

Arbetsmiljöpolicy (pdf öppnas i nytt fönster)

Ekonomi

Finanspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)

Jämställdhet och likabehandling

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan (pdf öppnas i nytt fönster)

 


Kommunikation

Kommunikationspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)

Hälso och sjukvård

Barnkonventionen policy (pdf öppnas i nytt fönster)
Patientsäkerhetsarbetet policy (pdf öppnas i nytt fönster)

 

 

Säkerhet och försäkringar

Säkerhetspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)

Upphandling

Upphandlingspolicy (pdf öppnas i nytt fönster)
Riktlinjer för upphandling (pdf öppnas i nytt fönster)