Dansa en bok - att lära genom rörelse

18 mars 2014

Dansa en bok

Dansa, lyssna, läsa! Att läsa en bok och sedan dansa den - är det konceptet för att stimulera språkinlärning hos små barn? Kan spring i benen och bokläsande tillsammans bidra till att barn lättare lär sig språket?

Ett 20-tal lärare och pedagoger samlades i början av mars i Bolandsskolans danssal för att lyssna på ett föredrag med koreografen Sophia Färlin-Månsson om dansens betydelse för språkutvecklingen. Arrangör var landstingets danskonsulent Eva Forsberg Pejler.

Sophia Färlin-Månsson har tillsammans med Musik Gävleborg och länsbiblioteket arbetat fram ett pedagogiskt material som bär namnet "Dansa, lyssna, läsa - Knacka på!"

Det är tänkt att projektet ska leda till ökad språkutveckling hos små barn och inspirera pedagoger att använda musik och dans vid språkinlärning.

— Dans är naturligt för små barn. menar Sophia. Genom dansen tränar de upp sin kroppsmedvetenhet och koordinationsförmåga. De lär sig att ge uttryck för olika känslor genom dansen och rörelserna. Forskning har också visat att barn lättare lär sig en text om de rör sig i anslutning till läsandet.

Initiativtagarna har utgått ifrån Anna Clara Tidholms barnbok Knacka på!, en klassiker som hunnit bli 21 år och som översatts till tio språk. Boken har en enkel text med tvåordsmeningar. Bakom varje dörr man knackar på, finns olika djur, färger och en rytmisk och poetisk text som stimulerar till rörelse. Med boken följer en CD-skiva med musik nykomponerad av Björn Börjesson. Musiken är skapad för att följa rytmen i bokens text. Tanken är att barnen ska lyssna och associera både till musikens rytm och till textrytmen som tillsammans blir en helhet. För scenografin står Kajsa Ahlman.

— Man kan dansa hela boken eller bara några dörrar, säger Sophia. De minsta barnen får man styra lite mer, de äldre skapar sina egna idéer och associationer. Som ledare kan man gå in och ge stöd och hjälp om det behövs.

Knacka på!
Till materialet hör också en röd ryggsäck med lite rekvisita som används i samband med dansen. I barnens fantasi kan de bli till vad som helst. 

För att ge deltagarna en känsla av hur man som pedagog kan praktisera den här metodiken fick de möjlighet att dansa sig igenom boken under handledning av Sophia.

Efter de praktiska övningarna gavs tid för diskussion och reflektioner om hur det kändes att göra övningarna. Deltagarna poängterade att det var viktigt att inte lägga några värderingar på det barnen gör. De tyckte att musiken kompletterade texten på ett utmärkt sätt. De var också överens om att den här metoden inspirerade till att gå vidare på samma sätt med andra böcker för att utveckla läsandet. 

Dansa en bok

Dansa en bok

 Sophia Färlin-Månsson

Dansa en bok

Dansa en bok

Dansa en bok

Sophia Färlin-Månsson

Text och foto: Marina Lindberg