En utmaning att göra sjukhusområdet trivsamt

16 november 2012

Byggnader från olika tider

En augustidag missväxtåret 1867 invigdes det ultramoderna akademiska sjukhuset med dess 150 patientsängar, fria utblick över stadsträdgårdens odlade kvarter och betryggande avstånd från den stinkande Fyrisån.

Etthundrafyrtiofem år senare ligger palatset kvar, förkrympt och inträngt i gyttret av disparata huskroppar tillkomna under decenniers växlande medicinska behov.

Suzanne de LavalDet är ingen slump att byggnaderna på det stora sjukhusområdet ser ut som de gör. Dels speglar de var för sig sin tids smak, forskningsläge och behov av att markera status.

– Inget proffs har ägnat sig åt helhetsgestaltningen – det syns, konstaterar Suzanne de Laval.

Hon är arkitekt och leder vandringar på sjukhusområdet med olika grupper av människor. Det är en del av i projektet som ska ta fram metoder för hur expertis kan samverka för att skapa bra miljöer.

Skapa en läkande miljö

Visionen för Akademiska sjukhusets område är att skapa en läkande miljö, i och utanför byggnaderna. Inte bara de som vistas och verkar på området berörs av dess utseende och funktionalitet. Ett forskningssjukhus med regionalt upptagningsområde och internationellt utbyte angår många fler. Som invånare i staden, kommunen och länet har man också sin relation till sjukhuset.

– Olika grupper ser sjukhuset från olika vinklar: personer med funktionsnedsättning ser på ett sätt, barn på ett annat, läkare på ett annorlunda sätt än studenter och så vidare. Man är expert på sitt eget område. Därför handlar vårt projekt om att ta in så mycket synpunkter som möjligt bland annat genom guidade vandringar på området, påpekar Suzanne de Laval.

Barnens synpunkter viktiga

Läkparken på Akademiska sjukhusområdetHöstens vandringar omfattar sju stationer både utanför och inne i lokalerna, där vandrarna stannar upp och antecknar intryck och förbättringsförslag som man sedan går igenom tillsammans. Till några vandringar inbjöds barn från skolor i närheten.

– Fjärdeklassarna var överlag mycket intresserade av konsten, det var spännande att höra, säger Suzanne de Laval. De observerade också att det var trångt utanför entréerna, att färgen flagnade på pelarna vid ingång 95 och att det ofta stod folk och rökte i närheten.

– Vi glömmer ofta barns och ungdomars perspektiv i sjukvården. De finns på många fler ställen än på barnsjukhuset och miljön måste vara bra även för dem.

Finansiering

Akademiska sjukhuset deltar i projektet under rubriken Planering av komplexa stadsmiljöer. Uppdraget är att göra hela sjukhusområdet tilltalande, enhetligt, funktionellt, tydligt och tryggt.

Projektet ska utveckla metoder för hur man kan samverka kring gestaltningen av sjukhusområdet. Projektgruppen har börjat sin analys och sammanställt underlag bland annat i form av kartor. Det presenteras vid ett Öppet hus med seminarier i Provhuset 23–25 november. Då får allmänheten chans att komma med frågor och synpunkter.

Under december och januari tas sedan ett förslag till gestaltningsprogram fram.

– Därefter ska programmet sjösättas och förankras hos projektledningen för själva gestaltningen, berättar Suzanne de Laval.

Text: Karin Cassel
Foto: Staffan Claesson

Personer som samtalarSuzanne de Laval leder en vandring

Bilden till vänster: Intresserade som vill diskutera området.
Bilden till höger: Suzanne de Laval leder en vandring: "Väldigt många människor upplever betydelsefulla ögonblick i livet just här. Födelse, död, tragik, lycka, livskriser. Det spelar roll om porten man passerar ser ut som en ruffig, liten källaringång eller inte" konstaterar hon.

Följ med på en vandring!

 

Staten och landstinget

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är ett nationellt projekt. Akademiska sjukhuset är ett av tretton delprojekt.

Projektet kostar cirka 1,8 miljoner. Staten betalar hälften och Landstingsservice, Akademiska och Kultur i länet betalar den andra hälften.

Säg din mening!

Allmänheten är välkommen till öppet hus med seminarier i Provhuset och vandringar i området 23–25 november. Då finns möjligheten att ställa frågor och lämna synpunkter. Hela programmet ser du i spalten till höger.