Nu kan du läsa din journal på nätet

06 november 2012

Från och med den 8 november kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna sjukvårdsjournaler.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen mot att stärka patientens ställning i vården. Många patienter vill idag informera sig om sin sjukdom och vara delaktiga i besluten kring behandlingen. Vi underlättar för dem genom att göra journalerna mer lättillgängliga, säger Ludvig Larsson (FP), ordförande för produktionsstyrelsen.

Patienter har tidigare haft rätt att begära ut och läsa sina egna journaler på papper, men med den nya tjänsten får patienterna tillgång till samma information via ett webbgränssnitt.

Sedan i somras har en begränsad grupp patienter haft tillgång till sina journaler via nätet. Den här veckan tar landstinget steget fullt ut och erbjuder den till invånare i Uppsala län. Det som krävs är att man är över 18 år och har en e-legitimation, som utfärdas av bland annat banker.

– Människor är idag vana vid att kunna sköta sina ärenden via Internet. Utbudet av e-hälsotjänster ökar hela tiden. Patienterna får möjlighet att boka tid, lista om sig och beställa nytt recept dygnet runt, utan att behöva passa särskilda telefontider. På samma sätt vill vi göra det enkelt att ta del av vad det står i ens egen journal, säger Ludvig Larsson.

– Vi tror att det här på sikt kan öka vårdkvaliteten. Det underlättar i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal om man har en gemensam bild av vad som sagts och gjorts.

Enligt de ursprungliga planerna skulle systemet ha satts i drift i oktober, men efter att de fackliga organisationerna framfört synpunkter har landstinget skjutit på starten.

– Tjänsten innebär att man hanterar känsliga personuppgifter och därför krävs det stor aktsamhet. Läkarförbundets företrädare har kommit med många konstruktiva förbättringsförslag, som vi har tillgodosett så långt det är möjligt. Vi kommer att fortsätta att utveckla tjänsten i samarbete med facken och självklart också ta in synpunkter från vårdpersonal och patienter, säger Petter Könberg, IT-direktör i landstinget.

Fakta om tjänsten

För att få tillgång till sin journal via e-tjänsten krävs att man är över 18 år och har ett konto genom "Mina Vårdkontakter". För att skapa ett konto krävs e-legitimation, som utfärdas bland annat av bankerna.

Webbadressen för Mina Vårdkontakter är:
http://www.lul.se/Vard-halsa/Sjukvard/Mina-vardkontakter/

Följande journaltyper ingår inte när tjänsten lanseras:

Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri)Klinisk genetikEnheten för kvinnofridOsignerade journaler

Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år.