Start för storbygge på Akademiska sjukhuset

24 april 2014

Idag påbörjades bygget av en ny vård- och behandlingsbyggnad på Akademiska sjukhuset då det första lastbilslasset med schaktmassor rullade iväg.

– På sju år bygger vi ett halvt nytt Akademiska. Det här innebär ett lyft för patienterna, personalen och för länets utveckling, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Sammanlagt ska 10 000 lass fraktas bort för att ge plats för den nya byggnaden.

– Jag ser fram emot en ny, modern vårdbyggnad, som bland annat kommer att ge cancervården en ny hemvist. Den kommer att erbjuda en helt annan arbetsmiljö och bättre förutsättningar för forskning och vård.

­– Både patienter och medarbetare kommer att tjäna på det här. Akademiska sjukhuset har dessutom flyttat fram sina positioner de senaste åren, inte minst genom rikssjukvårdsuppdrag, kopplingen till den nya Skandionkliniken och statliga satsningar på medicinsk forskning. Vi ska fortsätta ligga i framkant och skapa förutsättningar för framtidens sjukvård, säger Lina Nordquist.

Det nya huset ska inrymma en rad verksamheter, med bland annat vård- och mottagningsrum, operationssalar och röntgen. Det kommer också att fungera som evakueringsbyggnad under tiden som andra renoverings- och ombyggnadsarbeten pågår.

– Den nya vårdbyggnaden är ett tydligt uttryck för visionen för framtidens vård på universitetssjukhuset Akademiska - att alltid ha patienternas behov i centrum och skapa största värde för dem, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

– Genom att separera patienttransporter från publika flöden och erbjuda enpatientrum skapar vi en lugn och trygg miljö för patienterna samtidigt som risken för smittspridning och vårdrelaterade skador minskar. Vinsten för medarbetarna blir en bättre arbetsmiljö, med nya patientnära arbetssätt, närhet till utrustning och modernt IT-stöd och bättre förutsättningar för undervisning, utveckling och forskning.

Byggnaden ska stå klar i slutet av 2016.

Kort om den nya vård- och behandlingsbyggnaden

 • Ska stå klar i slutet av 2016
 • Total yta: 58 000 kvadratmeter. Det motsvarar cirka nio fotbollsplaner
 • Kommer att innehålla: 96 en-patientrum, 8 operationssalar, 3 hybridsalar (kombination av operation och röntgen), 5 strålningsbunkrar, 34 mottagningsrum, 37 dagvårdsrum, 23 platser för dagvårddialys, 3 MR-kameror samt 1 aula med plats för 130 personer
 • Byggs i tio våningsplan, varav fem synliga ovan jord från Dag Hammarskölds väg
 • Byggmaterial: huvudsakligen gult tegel
 • Beräknad kostnad: 1,8 miljarder kronor


Kort om Framtidens Akademiska:

 • Det mest genomgripande ny- och ombyggnationsprojekt som gjorts på Akademiska sjukhuset
 • Fokus i moderniseringen: patientsäkerhet, vårdhygien, god arbetsmiljö
 • Alla patienter får enkelrum med egen dusch och toalett, som ger ökad integritet och lägre risk för smittspridning
 • Samtliga vårdavdelningar byggs som "standardvårdplan" för ökad flexibilitet.
 • I satsningen ingår flera nya byggnader för vård och behandling, totalrenovering av andra byggnader, uppförande av nya teknikhus, ett parkeringshus, en ny miljöstation och ett nytt kök för patientmaten. En ny vägförbindelse öppnas så att sjukhusområdet får en kringled.
 • Byggnationerna pågår fram till 2020.
 • Beräknad sammanlagd kostnad: 6,6 miljarder kr