Utredning föreslår att patientkosten ska upphandlas

18 maj 2012

Landstingets kostutredning har kommit med sin slutrapport. Utredningen föreslår att samarbetet med Västmanland i dess nuvarande form upphör och att en upphandling görs. Utredningen föreslår också att frågan om ett nytt kök på Akademiska sjukhusets område ska utredas.

I höst tar politikerna ställning till utredningens förslag.

Landstinget i Uppsala län har sedan ett par år tillbaka ett samarbete om patientmaten med Landstinget i Västmanland, där en gemensam nämnd svarar för produktion och leverans av mat till sjukhusen i de båda länen. Avtalet sträcker sig fram till den 31 december 2014.

Hösten 2011 tillsatte produktionsstyrelsen en utredning som fick i uppdrag att utvärdera den nuvarande lösningen. Nu har utredningen kommit med sin slutrapport.

Slutsatsen i rapporten är att det inte är själva produktionssättet som är avgörande för smak, kvalitet och patientens upplevelse av kosten. Det är den sammantagna kedjan som är viktig, bland annat samspelet mellan köket och vården.

Utredningen rekommenderar att landstinget inte fortsätter med de nuvarande samarbetsformer som idag finns med Landstinget i Västmanland. I stället föreslås att kosten ska läggas ut på upphandling alternativt bedrivas i egen regi, på samma villkor som en extern leverantör skulle ha haft. Man rekommenderar också att frågan om att bygga ett nytt kök på Akademiska sjukhusets område utreds.

- Mat är en viktig del av vården. Den bästa patientmaten ska inte bara vara näringsriktig och säker. Hela måltidsupplevelsen måste vara bra och det viktigaste är att maten håller hög kvalitet, säger Ludvig Larsson (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

- Det är för tidigt att kommentera utredningens förslag. Men det är bra att vi har fått en grundlig genomlysning när vi senare ska ta beslut om hur maten ska lagas i framtiden.

Produktionsstyrelsen får information om utredningen vid sitt möte den 24 maj. Beslut i frågan kommer att fattas först efter sommaren.

Gäller för: Alla förvaltningar, Pressmeddelande