Regionuppsala.se - tillgänglighetsutlåtande

Här hittar du tillgänglighetsutlåtanden för Region Uppsalas externa webbplatser. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

 Vi strävar efter att alla användare oavsett funktionsnedsättning ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra externa webbplatser, oberoende av vilka hjälpmedel våra besökare använder. Därför håller Region Uppsala på att utveckla nya webbplatser, som ska uppfylla kraven. De beräknas vara i drift senast 3 juni 2020.

Detta gäller följande webbplatser:

  • Regionuppsala.se
  • Extranat.regionuppsala.se
  • Folktandvarden.uppsala.se
  • Wiksfolkhogskola.se

Brister

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna kan påverka dig som har nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga och ibland även dig som kan ha kognitionssvårigheter. De nuvarande webbplatserna är inte heller utvecklade för att fungera optimalt i mobiltelefon eller på läsplatta. Målsättningen är att allt detta ska vara åtgärdat i samband med att de nya webbplatserna sätts i drift.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av våra digitala kanaler eller våra digitala tjänster.

Du kan kontakta oss på:

E-post: webben@regionuppsala.se 

Telefon: 018-611 00 00, be att få komma i kontakt med Kommunikationsavdelningen på Regionkontoret.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.