Granskningar

Revisorerna ska granska områden där det finns betydande risker som kan medföra allvarliga konsekvenser. Inriktningen för revisorernas val av områden som kommer att granskas baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Inriktning och identifierade områden redovisas årligen i en beslutad revisionsplan. Revisionsplan 2017 (öppnas i nytt fönster)

Resultatet av revisorernas granskningar redovisas i en revisionsskrivelse eller en revisionsberättelse.

Till grund för revisionsskrivelsen eller en revisionsberättelse ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de granskningsrapporter som har genomförts av revisionsbyråer eller andra sakkunniga.

Av revisionsskrivelsen framgår revisorernas rekommendationer och när revisionen önskar svar på vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas. Av revisionsberättelse framgår en redogörelse över genomförd revision vid Region Uppsala under föregående budgetåret och ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet.