Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden har hand om frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter. Samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för:

 • Genomförande av beslutade fastighetsprojekt
 • Verksamhetsanknuten service
 • Energifrågor
 • Transporter
 • Mat/kost
 • Lokalvård
 • Utrustning

 
Fastighets- och servicenämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av nämnden. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med den fastställda delegationsordningen.

Fastighets- och servicenämndens handlingar och protokoll

2018-06-13

 • Protokoll                                    
 • Bilagor

2018-05-16

 • Protokoll                                    
 • Bilagor

2018-04-18

 • Protokoll                                    
 • Bilagor

2018-03-21

 • Protokoll                                    
 • Bilagor

2018-02-21

 • Protokoll                                    
 • Bilagor

 

Föregående handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)