Kostnämnden - www.lul.se

Kostnämnden

Region Västmanland och Region Uppsala samverkar om maten till patienterna. Region Västmanland är värd.

Tre ledamöter från Uppsala län ingår i kostnämnden.