Gemensam nämnd för kost

Region Västmanland och Region Uppsala samverkar om maten till patienterna. Region Västmanland är värd. Tre ledamöter från Uppsala län ingår i kostnämnden.