Gemensam nämnd för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningsnämnden för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län består av nio parter;

Region Uppsala   Enköpings kommun,
Heby kommun   Håbo kommun
Knivsta kommun   Tierps kommun
Uppsala kommun   Älvkarleby kommun
Östhammars kommun    


Region Uppsala är värdorganisation.

Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Med kunskapsstyrning menas processer för styrning och ledning som leder till att bästa tillgängliga kunskap ligger till grund för den verksamhet som bedrivs.

Nämnden har bland annat följande uppgifter:

  • Vara kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
  • Bevaka och stödja implementering av forskning och utveckling (FoU).
  • Ansvara för regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsstyrd socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
  • Samverka om forskning och utveckling med externa parter, till exempel med universitet, andra vårdgivare och patientorganisationer.

 
Nämnden har 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. I länken hittar du namn och kontaktuppgifter till nämnden.

Ledamöterna utses av respektive part enligt fördelningen:

Region Uppsala   3   Enköpings kommun   1
Heby kommun   1   Håbo kommun   1
Knivsta kommun   1   Tierps kommun   1
Uppsala kommun   2   Älvkarleby kommun   1
Östhammars kommun   1        

 

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning - handlingar och protokoll

 2019-05-17

 

 

Föregående handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)