Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en ideell organisation. Rådets medlemmar är fem landsting/regioner och 56 kommuner. Genom att samverka ska medlemmarna bidra till att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft i Europa.

Mälardalsrådet har en styrelse och fyra utskott:

  • kulturutskott
  • näringslivs- och FoU-utskott
  • miljöutskott
  • planerings- och trafikutskott.

Varje år ordnas Mälarting som är ett rådsmöte.

Regionstyrelsen utser Region Uppsalas representanter i styrelse, utskott och rådsmöte.